Μικτή Ασφάλεια Αυτοκινήτου – Όλα Όσα Θέλετε Να Ξέρετε

By | 10 Οκτωβρίου 2014

Με τη μεικτή ασφάλιση η ασφαλιστική σας εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, ακόμα και στην περίπτωση που είστε υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα.

Κοινώς, αν σας τρακάρει άλλος, τα πληρώνει αυτός, αν τρακάρετε άλλον, τον πληρώνει η ασφαλιστική σας, αλλά πληρώνει και τα δικά σας έξοδα επισκευής. Επίσης, η ασφαλιστική σας πληρώνει σε περίπτωση που βρείτε το αυτοκίνητο τρακαρισμένο, αλλά χωρίς να ξέρετε τον υπαίτιο.

2 Βασικοί λόγοι για να κάνετε κι εσείς “Μικτή Ασφάλεια”

 1. Ιδανικός συνδυασμός προστασίας και αποταμίευσης.
 2. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό.

Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.

Προϋποθέσεις πριν αρχίσετε το ψάξιμο

Για το ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο

 • Το αυτοκίνητο να πληροί όλα τα παρακάτω:
 • Να έχει ελληνικές πινακίδες
 • Να είναι εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία σας
 • Να έχει υποστεί το πολύ 2 ζημιές με δική σας υπαιτιότητα τα τελευταία 8 χρόνια
 • Να είναι κάτω από 5 ετών
 • Να έχει τρέχουσα αξία κάτω από 60.000 ευρώ

Για τον οδηγό

 • Να είναι πάνω από 23 ετών και κάτω από 70 ετών
 • Να έχει δίπλωμά οδήγησης τουλάχιστον 2 χρόνια

Εάν το αυτοκίνητο είναι κάτω από 20 ετών, μπορείτε να επιλέξετε την προαιρετική κάλυψη «Οδική βοήθεια» στη θέση της κάλυψης «Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος».

Τα πιο γνωστά περιστατικά που υπάρχουν προβλήματα στην κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρία:

 1. όταν η οδήγηση γίνεται από οδηγό, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια τοξικών ουσιών,
 2. όταν ο οδηγός δεν έχει δίπλωμα που να του επιτρέπει να οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα,
 3. όταν η ζημία στον τρίτο προκαλείται από το μεταφερόμενο φορτίο.

Η ασφαλιστική Εταιρία δεν μπορεί στις παραπάνω περιπτώσεις να αρνηθεί την καταβολή της αποζημιώσεως στους τρίτους ζημιωθέντες, έχει όμως, βάσει συγκεκριμένων διατάξεων, το δικαίωμα να απαιτήσει στη συνέχεια ότι κατέβαλε από τον ίδιο τον ασφαλιζόμενο.

Τι όφελος μπορείτε να έχετε από την απαλλαγή;

Όταν οι ιδιοκτήτες οχημάτων επιλέγουν τη μεικτή ασφάλιση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ποσό απαλλαγής, που το πληρώνει ο ασφαλισμένος σε περίπτωση ζημιάς. Ανάλογα με την ασφαλιστική και το πακέτο ασφάλισης, το ποσό αυτό διαφέρει.

“Απαλλαγή” είναι το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας.

Συνεπώς, αν η ασφάλιση συμφωνήθηκε με “απαλλαγή” του ασφαλιστή για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν περάν του ποσού της απαλλαγής ζημία.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ύψος της “απαλλαγής” επηρεάζει πτωτικά το ύψος των ασφαλίστρων.

Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η “απαλλαγή” που θα συμφωνήσετε με την εταιρία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε.