Ο Ρόλος της Τύχης στα Αυτοκινητιστικά Δυστυχήματα

Ι. Εισαγωγή Στο πεδίο των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, η τύχη αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τόσο την έκβαση των ατυχημάτων όσο και την αξιολόγησή τους από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αν και η τύχη είναι μια μη προβλέψιμη μεταβλητή (όσο και αν έχετε μαγικά φυλαχτά τύχης στο αυτοκίνητο σας), η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο … Περισσότερα