ΕΛΠΑ

Η ΕΛΠΑ Ασφαλιστική, αντιπρόσωπος της GMI για τον ασφαλιστικό κλάδο, δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό από το 2001 έως σήμερα είναι μια από τις λίγες εταιρείες που διαθέτουν Άδεια Διευθύνοντος Γενικού Αντιπροσώπου (MGA). Αναλαμβάνουν όλα τα μέρη των ασφαλιστικών εργασιών για το GMI στην Ελλάδα. Από την αξιολόγηση του κινδύνου μέχρι τη διαχείριση ζημιών, σας έχουν καλύψει με σιγουριά όσον αφορά τις ασφάλειες αυτοκινήτου.

Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συνεργάστηκε με την GMI για να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Το σχέδιο περιλαμβάνει εξαιρετικά υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας και υποστηρίζεται από μεγάλους αντασφαλιστικούς ομίλους στον κόσμο.

Επίσης, συνεργάζονται με διάφορες τοπικές ασφαλιστικές εταιρείες και προσφέρουν στους πελάτες τους μια σειρά από λύσεις.