Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική Εταιρεία άρχισε να λειτουργεί πριν από 131 χρόνια, στις 15 Ιουνίου 1891. Κύριος μέτοχος ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με τη βοήθεια της Τράπεζας της Κωνσταντινούπολης, της Προνομιούχου Τράπεζας Ηπείρου-Θεσσαλίας και άλλων δανειστών.

Βίντεο Ιστορικής Αναδρομής

Η Εθνική Ασφαλιστική Εταιρεία είναι ένας από τους σημαντικότερους ασφαλιστικούς φορείς στην Ελλάδα.

Πριν από 131 χρόνια, ξεκίνησε με την αποστολή να παρέχει ασφάλεια και φερεγγυότητα. Σήμερα, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που συνεχίζει να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα εργάζεται πάνω στις υποδομές της προκειμένου να παρέχει ασφάλεια αυτοκινήτου και κορυφαίες υπηρεσίες στους Έλληνες καταναλωτές.

Υπάρχουν 11 διοικητικά υποκαταστήματα, 136 γραφεία πωλήσεων με 1.800 διαμεσολαβητές σε εθνικό επίπεδο και 1.200 συνεργαζόμενα πρακτορεία και μεσίτες. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει ένα μέτρο ασφαλείας που προβλέπει κάθε πιθανή ανάγκη του Έλληνα πολίτη.

Πρόσφατο Διαφημιστικό Βίντεο

Εταιρική Διακυβέρνηση

Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Εταιρείας είναι αξιόπιστο και αποτελεσματικό, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη των καλών διοικητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια επιτυχημένη επιχείρηση που διαρκεί. Το Σύστημα προάγει επίσης τη σταθερότητα, τη συνετή λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματικότητα εντός της εταιρείας.

Πρωταρχικός στόχος του Συστήματος Διακυβέρνησης είναι η τήρηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να συμμορφωθεί με το ελληνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο διασφαλίζουν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων τους, αλλά και ενισχύουν την εταιρική αξία για όλους όσοι εμπλέκονται με την εταιρεία.

Τηλέφωνο

2109099000

Ιστοσελίδα

https://www.ethniki-asfalistiki.gr/

Social Media

Facebook