Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική Εταιρεία άρχισε να λειτουργεί πριν από 131 χρόνια, στις 15 Ιουνίου 1891. Κύριος μέτοχος ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με τη βοήθεια της Τράπεζας της Κωνσταντινούπολης, της Προνομιούχου Τράπεζας Ηπείρου-Θεσσαλίας και άλλων δανειστών. Βίντεο Ιστορικής Αναδρομής Η Εθνική Ασφαλιστική Εταιρεία είναι ένας από τους σημαντικότερους ασφαλιστικούς φορείς στην Ελλάδα. Πριν από … Περισσότερα